Regina Th. H.van Gelderen, is psychoanalyticus, psychotherapeut en socioloog.

Mensen hebben niet altijd weet  van de factoren die gevoelens en gedrag bepalen. Deze onbewuste factoren kunnen een gevoel van ongelukkig zijn creëren, soms in de vorm van herkenbare symptomen en soms als storende persoonlijkheidstrekken. Daardoor kunnen moeilijkheden in werk- en liefdesrelaties en stoornissen in stemming en/of het gevoel van eigenwaarde ontstaan.

Omdat deze krachten onbewust zijn, zal het advies van vrienden en verwanten, het lezen van zelfhulpboeken of zelfs de meest uitgesproken wilsinspanning meestal geen oplossing bieden.

Psychoanalytische behandeling laat zien hoe de onbewuste factoren relaties en gedragspatronen beïnvloeden. Zij zoekt het spoor terug naar het ontstaan van deze factoren en onderzoekt hoe ze in de loop van de tijd zijn veranderd en zich hebben ontwikkeld.

De behandeling helpt het individu om beter om te gaan met de realiteit van het leven.

van-gelderen